Tender Heart Meditation (online) กับ วิจักขณ์ พานิช

ค่ำวันที่ 5, 6, 8, 11 เมษายน 2565 นี้
เวลา 20:00-21:30 น.
ทาง Zoom

*สนับสนุนกิจกรรม​ “เท่าไหร่ก็ได้” ตามกำลัง​ (รบกวนลงท้ายเศษสตางค์ด้วย .05 เช่น 200.05, 500.05 , 1000.05)
*มีเทปย้อนหลังถึง 30 เม.ย. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

สำรวจพื้นที่ว่างของหัวใจ ในฐานะต้นกำเนิดของอิสรภาพ ความรัก และความอ่อนโยน

ภาวนากับหัวใจที่อ่อนโยนและเปิดกว้าง โอบอุ้มทุกประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ พัฒนาศักยภาพที่จะรัก ต้อนรับทุกสภาวะที่เข้ามาสู่พื้นที่อันมั่นคงภายใน

เรียนรู้วิธีการภาวนาอย่างง่ายๆ เพื่อสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหัวใจมนุษย์

แนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่เคยร่วม Online Meditation Session กับวัชรสิทธา

ตารางกิจกรรม

Day 1: ความรักในกาย (The Body Love)

ภาวนากับร่างกายในฐานะต้นกำเนิดแห่งโพธิจิต ทำความเข้าใจพื้นฐาน somatic meditation และสัมผัสกับธรรมชาติของความอ่อนโยนและความรักในเนื้อในตัวของเรา

Day 2: เปิดหัวใจ (Opening Your Heart)

ภาวนากับกายโพธิจิต ทำความรู้จักพื้นที่ในช่องกลางกาย (Central Channel) ที่เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ของหัวใจ

Day 3: คลี่หัวใจ (Unfolding Your Heart)

คำสอนโพธิจิต (Awakened Heart) และ เทคนิค “ดอกบัว 100 กลีบ” เพื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติของความว่างตรงของหัวใจอันไร้ขอบเขต

ทำงานกับขอบ ความกระด้าง ความเจ็บปวด หรือกำแพงที่อยู่รอบๆ หัวใจ ตระหนักรู้ถึงความทุกข์และข้อจำกัดเหล่านั้นและแปรเปลี่ยนเป็นพลังของหัวใจที่ตื่นรู้ เชื่อมต่อกับความปรารถนาของหัวใจ

Day 4: ทองเล็น (Tonglen)

เรียนรู้เทคนิคทองเล็น การเปิดหัวใจรับรู้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและแปรเปลี่ยนความทุกข์เหล่านั้นเป็นความรัก