Tender Heart Meditation (online) กับ วิจักขณ์ พานิช 13, 15, 17, 20 ก.พ. 66

วัชรสิทธาชวนทุกท่านมาสำรวจพื้นที่ว่างของหัวใจในกิจกรรม Online Meditation Session กันอีกครั้ง 4 วันต่อเนื่องใน…

“Tender Heart Meditation”
เยียวยาหัวใจให้อ่อนโยนและเปิดกว้าง

กับ วิจักขณ์ พานิช

ค่ำวันที่ 13, 15, 17, 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
เวลา 20:00-21:30 น.

ทาง Zoom

*เข้าร่วมได้สูงสุด​ 100 คน
*มีเทปย้อนหลังให้ฟังถึง 31 มี.ค. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม​ 2200 บาท*

*นักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปี 1500 บาท

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ ประเภทออมทรัพย์​ ชื่อบัญชี “มูลนิธิวัชรปัญญา” เลขที่ 053-3-67904-8​

*ทุกท่านสามารถมอบ Teacher’s gift เพื่อตอบแทนและแสดงความขอบคุณวิทยากรเพิ่มเติมได้หลังสิ้นสุดกิจกรรม


นำเสนอคำสอนโพธิจิต (หัวใจที่ตื่นรู้) ในภาษาชีวิตประจำวันที่เข้าใจง่าย

สำรวจพื้นที่ว่างของหัวใจ ในฐานะต้นกำเนิดของอิสรภาพ ความรัก และความอ่อนโยน

ภาวนากับหัวใจที่อ่อนโยนและเปิดกว้าง โอบอุ้มทุกประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ พัฒนาศักยภาพที่จะรัก ต้อนรับทุกสภาวะที่เข้ามาสู่พื้นที่อันมั่นคงภายใน

เรียนรู้วิธีการภาวนาอย่างง่ายๆ เพื่อสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหัวใจมนุษย์

แนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่เคยร่วม Online Meditation Session กับวัชรสิทธา และหากจะได้ประสบการณ์การภาวนาเต็มที่ แนะนำให้หาพื้นที่ฝึกที่เงียบสงบและเปิดกล้องระหว่างเรียนทุกครั้ง

 • Day 1: ความรักในกาย (The Body Love)
  ภาวนากับร่างกายในฐานะต้นกำเนิดแห่งโพธิจิต ทำความเข้าใจพื้นฐาน somatic meditation และสัมผัสกับธรรมชาติของความอ่อนโยนและความรักในเนื้อในตัวของเรา
 • Day 2: เปิดหัวใจ (Opening Your Heart)
  ภาวนากับกายโพธิจิต ทำความรู้จักพื้นที่ในช่องกลางกาย (Central Channel) ที่เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ของหัวใจ
 • Day 3: คลี่หัวใจ (Unfolding Your Heart)
  คำสอนโพธิจิต (Awakened Heart) และ เทคนิค “ดอกบัว 100 กลีบ” เพื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติของความว่างตรงของหัวใจอันไร้ขอบเขต

  ทำงานกับขอบ ความกระด้าง ความเจ็บปวด หรือกำแพงที่อยู่รอบๆ หัวใจ ตระหนักรู้ถึงความทุกข์และข้อจำกัดเหล่านั้นและแปรเปลี่ยนเป็นพลังของหัวใจที่ตื่นรู้ เชื่อมต่อกับความปรารถนาของหัวใจ
 • Day 4: ทองเล็น (Tonglen)
  เรียนรู้เทคนิคทองเล็น การเปิดหัวใจรับรู้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและแปรเปลี่ยนความทุกข์เหล่านั้นเป็นความรัก

*แนะนำให้เข้าร่วมต่อเนื่อง 4 คืน