Sound Healing Naree Circle & Ecstatic Dance กับ อัน วรวรรณ จุลละโพธิ ร่วมด้วย เพชร และ SunShay 6 พ.ย. 65

อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
18.00-22.30 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

** เข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย **

ลงทะเบียนยืนยันที่นั่ง ด้วยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมท่านละ 800-1,500 บาท/ท่าน

วงนารี และ Ecstatic Dance เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาสัมผัสความเปราะบางของตนเอง สัมพันธ์กับความอ่อนโยน อ่อนไหว เวิ้งว้าง เคว้างคว้าง อารมณ์ความรู้สึก ความปรวนแปร สิ่งที่เราไม่กล้าบอกใคร

  • อะไรที่ทำให้เราซ่อนน้ำตาเอาไว้?
  • อะไรที่เราไม่สามารถบอกกล่าวให้คนอื่นฟังได้?

วงนี้มีพื้นที่ให้กับเรื่องราวเหล่านั้น พื้นที่ที่ไม่ตัดสิน โอบรับไว้ทั้งหมด พื้นที่ที่น้ำตาและความเปราะบางเป็นภาษาที่สื่อสารออกมาให้เรารับรู้กันและกันได้ เชื่อมโยงกันได้ ปลอบประโลมกันได้ มีความรักที่ส่งต่อให้กันได้โดยไม่ผ่านการตัดสินใดใด

หลังจากการพูดคุยเปิดใจ เราก็ปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นไป กลับมาภาวนาเพื่อคอนเนคกับพลังงานที่เคลื่อนไหวภายใน การคอนเนคกับช่องกลางกาย ทางท้องน้อย หัวใจ ลำคอ ท้ายทอย อยู่กับความสั่นไหว ความเปราะบางในท้องน้อย พลังงานมหาศาลที่อยู่ในช่วงล่างของร่างกายของเรา อีกสองส่วนคือ หัวใจ และกระดูกสันหลัง ที่ซึ่งมีพลังงานมากมายที่อธิบายไม่ได้ แล้วเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปแตะหรือทำความรู้จักส่วนที่มีความดิบ มีสภาวะที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น จริงๆเราสามารถใช้การภาวนาเข้าไปจับ เข้าไปรู้สึก เข้าไปใช้เวลาอยู่กับสภาวะเปราะบางเหล่านั้นให้นานขึ้นได้ สามารถโอบอุ้มความเปราะบางที่อธิบายไม่ได้เหล่านั้นได้ เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น และทุกคนก็ทำได้เช่นกัน

วงนารี + Sound Healing + Ecstatic Dance เป็นพื้นที่ที่เราอยากให้คนที่มาเข้าร่วมได้สัมผัส ได้รับรู้ ได้อยู่กับสภาวะและเรื่องราวเหล่านั้นโดยไม่ตัดสินและไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่พูดหรือแสดงออกมาไม่ได้ หรือต้องไปคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักเท่านั้น

เราร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ ที่เราสามารถมีพื้นที่ให้เพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างจากเราได้ ไม่ว่าจะผ่านการแชร์เรื่องราว ผ่านการเคลื่อนไหว ผ่านการภาวนา เรามีศักยภาพที่จะถ่ายทอดและเยียวยา เชื่อมโยง ขอให้เราเชื่อในความดีงามพื้นฐาน การให้พื้นที่ การขยายขอบเขตของหัวใจ การกลับมาเชื่อและไว้วางใจในตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

พิธีกรรมในวงสนทนา – พื้นที่เพื่อการฟังอย่างลึกซึ้งและสื่อสารด้วยหัวใจ การภาวนาด้วยการกลับมาคอนเนคกับร่างกาย การอยู่กับประสบการณ์ความเปราะบางของตนเอง

Sound Healing และ Ecstatic Dance – ทำให้เรากลับมาสู่ภาวะธรรมชาติ ความเต็มเปี่ยม พลังงานธรรมชาติดั้งเดิมของเรา ทำให้เราสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความไว้วางใจในความสอดประสานและความรัก

Ecstatic Dance คืออะไร?

Ecstatic Dance เป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้รูปแบบ การเต้นรำโดยไมมีท่าทางที่กำหนดไว้ก่อน

การเต้นรำแบบ Ecstatic Dance คือการปล่อยให้ร่างกายของเราไปกับจังหวะและท่วงทำนองของเสียงเพลง ในช่วงของ Ecstatic Dance เราเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ โดยเชื่อมต่อกับพื้นที่ว่างที่นำพาเราไป เราตกอยู่ในภวังค์และความปลื้มปิติยินดี เป็นสภาวะผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งเทียบเท่าสภาวะภาวนา

รายละเอียดกิจกรรม

พิธีกรรมการล้างเท้าหรือรมควันด้วยพาลาซานโต้หรือ sage เพื่อปัดเป่า และเคลียร์พลังงานก่อนเข้าวงนารี (5-10 นาที)
กิจกรรมที่ 1 : Fullness of the Heart & Sound Healing (30-45 นาที)
กิจกรรมนี้เป็นการแชร์เรื่องราวส่วนตัว เรื่องเปราะบางที่บอกใครไม่ได้ เรามีพื้นที่ให้แชร์สิ่งที่ผู้หญิงบอกใครไม่ได้ จากหัวใจและความรู้สึก หัวข้อจะปรับเปลี่ยนไปตามพลังงานของพื้นที่และผู้เข้าร่วม หัวข้อในวงครั้งนี้จะเป็นเรื่องระบอบชายเป็นหญ่ (Patriarchy and Male Dominance) สร้างความเจ็บปวดให้เราในฐานะเพศหญิง เพศหลากหลาย หรือ ผู้ชายแท้อย่างไร เรามีความอึดอัดขับข้องใจใดใดอยากจะแลกเปลี่ยนหรือพูดออกไปให้ใครได้รับรู้ โดยปราศจากการตัดสิน ในระหว่างการแลกเปลี่ยนพูดคุยในวง จะมีเสียงระฆังภาวนาทิเบตคอยขับกล่อม ปลอบประโลม เรื่องราวไปด้วยกัน
● กิจกรรมที่ 2 : Meditation (15 นาที)
คอนเนคกับร่างกาย ผ่านเรื่องราวและพลังงานในร่างกายที่ช่องกลางกาย เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับพลังงานมหาศาลที่อยู่ในความสั่นไหว ความเปราะบางของร่างกาย โดยปล่อยเรื่องราวทั้งหมดนั้นไป
● กิจกรรมที่ 3: Ecstatic Dance & Sound Healing (120 นาที)
ให้เสียงเพลงนำเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากแอลกอฮอลล์ ยาและการเสพสารกระตุ้นต่างๆ
ช่วงเวลาเต้น Ecstatic Dance เป็นเส้นทางที่ไม่มีการพูดคุยกัน เป็นเส้นทางของการเคลื่อนไหวทางร่างกายเท่านั้น ไม่มีมือถือ ไม่มีเครื่องติดต่อสื่อสารใดใด เราสร้างพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันด้วยความรักเคารพในตนเองและผู้อื่น
ในขณะที่เราเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามเสียงเพลง เราก็เคารพในพื้นที่ของตัวเองและผู้อื่นด้วย ถ้าผู้เข้าร่วมคนอื่นต้องการจะเต้นคนเดียว โดยไม่สัมพันธ์กับใคร เราควรเคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขา และเราจะไม่ตัดสินใดใด เป็นพื้นที่แห่งการเปิดออกไป และเฝ้าดูร่วมรับรู้เท่านั้น

  • ใช้เวลาทั้งหมด 3-4 ชั่วโมง
  • เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย
  • สามารถเก็บดอกไม้ ใบหญ้าข้างทางมาร่วมทำ Shrine ด้วยกัน
  • สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆผ่อนคลาย สะดวกต่อการเคลื่อนไหว