รีทรีทประจำปี: ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7-19 พ.ย. 66

7-19 พฤศจิกายน 2566
ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กับสังฆะวัชรปัญญา

ร่วมด้วย วิจักขณ์ พานิช และนิคม พุทธา

*เข้าร่วมได้ทั้งภิกษุ ภิกษุณี และฆราวาส

ค่าลงทะเบียน
รวมอาหาร 24 มื้อ (มื้อเช้า และเที่ยง) ที่พัก 13 วัน 12 คืน

12,500 บาท/ ท่าน
สมาชิกกิจกรรม ลด 10% เหลือ 11,250 บาท/ ท่าน

*หากนำเต๊นท์มากาง/เก็บเอง​ รวมถึงนำเครื่องนอน​ถุงนอน​ ผ้าห่ม​ หมอนมาเอง​ โดยไม่รบกวนของทางค่ายเยาวชน​ สามารถมารับเงินคืน 1,000 บาทที่หน้างาน

** กรณีที่ผู้สนใจมาภาวนาเป็นช่วงๆ (ไม่สามารถอยู่ได้ 13 วัน) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงแรก เข้า 7 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น ออก  13 พ.ย. เวลา 10.00 น.
- ช่วงที่สอง เข้า 13 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น ออก  19 พ.ย .เวลา 10.00 น. 

ค่าลงทะเบียน​ ทั้งผู้ที่ต้องการเข้าเฉพาะช่วงแรก​ หรือช่วงหลัง​ 8,500 บาท

** ออฟชันพิเศษเหล่านี้ไม่สามารถใช้ส่วนลด 10% ได้

รีทรีทระยะยาวประจำปีของสังฆะวัชรปัญญา
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านในและฝึกภาวนาอย่างเข้มข้นท่ามกลางพลังของธรรมชาติ ผืนป่า สายน้ำ และขุนเขา และผู้ที่ต้องการ “พัก” และ “ฟังเสียงภายใน” ของตัวเอง

รูปแบบรีทรีทจะมุ่งเน้นให้ “ปฏิบัติด้วยตนเอง” “เรียบง่าย” และ “เป็นธรรมชาติ” ไม่เน้นสอน แต่เน้นรับฟังกันและกัน

สภาพแวดล้อมในค่ายเยาวชนเชียงดาว เอื้อต่อการกลับเข้ามาสำรวจและดูแลโลกภายในของแต่ละคน สามารถภาวนากลางแจ้ง กางเต้นท์นอนริมลำธาร และลงอาบบ่อน้ำร้อนสาธารณะซึ่งอยู่ไม่ไกล มีกิจกรรมเดินป่าและปลีกวิเวกในป่า เพื่อการสัมผัสความเงียบภายในอันลึกซึ้ง

กลับมาสู่การโอบอุ้มตัวเองทั้งภายในและภายนอก ท่ามกลางความเปิดกว้างของธรรมชาติ ซึ่งเอื้อให้เราระลึกถึงสภาวะอันแท้จริงที่เปลือยเปล่าของเราอยู่เสมอ เชื่อมต่อกับสภาวะที่ไร้การปรุงแต่ง ไร้เงื่อนไข ด้วยท่าทีอ่อนโยนและเป็นมิตรกับตัวเอง ไม่ตัดสิน ไม่หลีกหนี ไม่กดทับ เพื่อให้เรากลับเชื่อมต่อกับความจริงของชีวิต กับมิตรข้างๆ กับชุมชน กับสังคม กับโลกและสรรพสัตว์ได้ แม้เมื่อเราลุกออกจากเบาะภาวนาแล้วก็ตาม รีทรีทภาวนาประจำปีของวัชรสิทธา ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

The Fifth Floor พูดคุยถึงรีทรีทภาวนาประจำปี “ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่จัดขึ้นทุกปีที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ความสำคัญของการถอยออกมา เพื่อการกลับเข้าไป และรูปแบบการภาวนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และมองเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงสภาวะธรรมชาติของจิตใจ