Right Speech : ภาวนากับการสื่อสารที่จริงแท้กับภาวะภายใน 24-26 ก.พ. 67

สามวันเข้มข้น
24 -26 กุมภาพันธ์ 2567
9.00 -17.00 น.
วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียน 4,950 บาท / ท่าน

 • Vajrasiddha Club Member ลด 10% เหลือ 4,455 บาท
 • รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

Speech หรือ วาจา ในมุมมองแบบพุทธ กินความหมายมากกว่าแค่เพียง “คำพูด” แต่ยังรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา เพราะอารมณ์ความรู้สึกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง หากเราโกรธ คำพูดของเราอาจจะเป็นการระบาย การด่าทอ หรือการประชดประชัน หากเราเศร้า เราอาจตัดพ้อ ฯลฯ ทุกรูปแบบของคำพูดล้วนมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาก่อนเสมอ ซึ่งบ่อยครั้งการเปล่งวาจาออกไปโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของเราอย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบ

การเรียนรู้ที่จะก้าวไปบนเส้นทางของ สัมมาวาจา หรือ Right Speech เริ่มต้นจากการสำรวจสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองอย่างลึกซึ้ง ในคลาส Right Speech 1 ณัฐฬส จะพาทุกคนทำงานกับตัวเอง เพื่อรู้จักและเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น และขุดลึกลงไปยังดินแดนที่อยู่ข้างใต้ของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น ซึ่ง ณัฐฬส เรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “Needs” หรือ “ความต้องการอันแท้จริง” การได้รู้จักกับความต้องการอันแท้จริงนี้ จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างตรงจุด ไม่สับสนไปกับอารมณ์ที่เข้มข้นหรือความเคยชินเดิมที่เราเคยใช้ ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยปลอดปล่อยความรู้สึกภายในของเราให้คลี่คลาย

หัวใจของ Right Speech คือการฝึกฝนเพื่อให้เราจริงแท้ต่อตัวเอง เป็นการเสริมสร้างความสอดคล้องของสิ่งที่อยู่ภายใน (ความต้องการและอารมณ์) กับภายนอก (การสื่อสาร, วาจา) เพื่อการสื่อสารที่แม่นยำ มั่นใจ ปราศจากความสับสนออกไปสู่ผู้ฟัง ในทางกลับกัน เราสามารถใช้กระบวนการเดียวกันนี้เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจความต้องการอันแท้จริงของอีกฝ่ายได้ด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับบทสนทนาให้กลายเป็นเรื่องของการคลี่คลายสิ่งที่อยู่ภายในและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

⛔️ สิ่งที่เป็นข้อจำกัดในอดีต

 • ความไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง
 • อคติและรูปแบบการตอบโต้ที่เคยชิน (habitual patterns)
 • บริบทที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ชีวิต เพศ วัยที่แตกต่างกัน
 • การไม่ตระหนักถึงบริบทของสถานที่ เวลา และวาจาที่เหมาะสม

💛 สิ่งที่เราสามารถพัฒนา

 • ความเข้าใจในความรู้สึกและความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเอง (โลกภายใน)
 • มุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มองทะลุกรอบตัวตนภายนอก
 • มองพ้นจากความกลัวและอคติของตัวเอง เพื่อเห็นและเข้าใจ “โลกภายใน” และ “ความปรารถนาที่แท้จริง” ของอีกฝ่าย
 • เยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้มั่นคง โปร่งโล่ง เป็นปกติมากขึ้น
 • สร้างพลังงานของความเข้าใจและการสื่อสารที่ปลอดภัย

🍀 ทักษะที่จะได้ฝึกและเรียนรู้ในห้องเรียนนี้ 🍀

based on Non-Violent Communication (NVC)

 • Empathy for oneself and others (เข้าอกเข้าใจตัวเองและผู้อื่น)
 • Transforming judgements to life-serving energy (แปรการตัดสินเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต)
 • Expressing anger nonviolently (แสดงความโกรธอย่างไม่ทำร้าย)
 • How to request with real choice (ร้องขออย่างไรให้มีทางเลือก)
 • Celebration and Mourning (เฉลิมฉลองและไว้อาลัย)
 • Dance of Words and Meanings (คำและความหมาย ในการสื่อสารสองทาง)

ณัฐฬส วังวิญญู

กระบวนกรในการเรียนรู้เติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อไปสู่เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญแผ่นดิน วิทยากรประจำวัชรสิทธา