วาด Mandala กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 16-17 มี.ค 67

Dharma Art Class
ศิลปะกับการภาวนาผ่านการวาดภาพจิตรกรรมแบบทิเบต
กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

16-17 มี.ค 67
9.00-17.00 น
วัชรสิทธา เทเวศร์

** สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพมาก่อน **
รับจำนวนจำกัด 12 ท่าน

ค่าลงทะเบียน 3,850 บาท/ท่าน
** ราคาสมาชิกกิจกรรมเหลือ 3,465 บาท/ท่าน
*** สมัครสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธาได้ในราคา 5,500 บาท สามารถใช้สิทธิเข้ากิจกรรมนี้ได้ฟรี และรับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีในราคาพิเศษ

“เราต่างรู้จักส่วนที่ดีของตัวเอง รู้จักความงดงาม ความเบิกบาน ความรัก ความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบางครั้งคุณสมบัติเหล่านี้ก็อาจถูกบดบังด้วยอารมณ์มัวหมองต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เนื้อแท้ของเรายังคงอยู่ตรงนั้นเสมอ คลาสวาดมันดาลานี้อยากชวนให้ทุกคนได้จำลองพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมา เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนหัวใจเราเองว่า ธรรมชาติอันแท้จริงของเราคืออะไร” 🌈

“มันดาลา” หมายถึง มณฑล พื้นที่ หรืออาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของ เทพ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ โดยธรรมเนียมของพุทธศาสนาแบบทิเบต การวาดมันดาลามีจุดประสงค์อยู่สองกรณี หนึ่ง คือเพื่อนำไปประกอบในพิธีกรรม และสอง คือเพื่อนำไปปฏิบัติภาวนาแบบตั้งนิมิต (visualization)

การตั้งนิมิตมันดาลา คืออุบายวิธีที่ทำให้ผู้ฝึกตนตัดทะลวงผ่านความคิดหรือจินตนาการปรุงแต่งต่างๆ ที่มีต่อตัวเองและโลก แล้วเข้าไปเป็นคุณสมบัติและความสมบูรณ์ของมันดาลาที่เราใช้ฝึก ซึ่งถึงที่สุดแล้วการตั้งนิมิตในมณฑลเหล่านี้ก็ล้วนมีที่มาจากจิตใจของเราเอง ซึ่งเป็นจิตใจที่พรั่งพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแห่งความดีงามพื้นฐาน ไม่ต่างจากเทพ พระพุทธ หรือ พระโพธิสัตว์ที่เราตั้งนิมิตขึ้น

ในคลาสวาดมันดาลา อาจารย์ดอนจะเชื้อเชิญให้ผู้เรียนสำรวจพื้นที่แห่งความดีงามที่อยู่ภายในตัวเรา แล้ววาดมณฑลนั้นออกมาเป็นภาพ โดยใช้โครงสร้างตามธรรมเนียมการวาดมันดาลาแบบทิเบต แต่ในรายละเอียดเราสามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบปลีกย่อยได้ตามการค้นพบของเรา เพื่อถ่ายทอด “พื้นที่ภายใน” ออกมาเป็นมันดาลาที่มีเอกลักษณ์และความเฉพาะตัวในแบบที่เราเป็น

  • รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง สี พู่กัน ผ้าใบ ฯลฯ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะในวาดรูป

วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom