ดอกไม้สื่อใจ กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565

25-26 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
(สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท)

สมัครสมาชิกกิจกรรม 5,000 บาท และใช้สิทธิ์เข้าร่วมฟรี 1 คอร์ส

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

สุนทรียภาวนา “ดอกไม้สื่อใจ” ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะสองท่านคือ โมกิจิ โอกาดะ แห่งมูลนิธิเอ็มโอเอ (MOA) ที่เน้นการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อการรื่นรมย์ความงาม และการเข้าถึงสัจธรรม และสองธรรมะบรรยายพุทธศิลป์ True Perception: The Path of Dharma Art ของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ที่ได้กล่าวว่า ศิลปะที่จริงแท้ หรือพุทธศิลป์ หมายถึงการกระทำอย่างเรียบง่าย ที่ปราศจากความก้าวร้าว ดังนั้นการจัดดอกไม้อิเคบานะจึงไม่ได้เน้นที่เป้าหมายที่จะจัดดอกไม้ให้สวย แต่เป็น วิถีของการสัมพันธ์กับสภาพแท้จริงของธรรมชาติ การค้นพบความดีงามพื้นฐานของหัวใจตนเองที่เบิกบาน อ่อนโยน เรียบง่าย ถ่อมตน และเปิดกว้าง ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างได้อย่างลึกซึ้ง

คอร์สสุนทรียภาวนา-1 “ดอกไม้สื่อใจ” เป็นคอร์สการจัดดอกไม้อิเคบานะพื้นฐานที่จะเรียนรู้การฝึกสังเกต การรื่นรมย์ ความงามธรรมชาติ การเข้าถึงสภาพที่แท้จริงของธรรมชาติตามที่เป็นโดยปราศจากอคติ และการพัฒนาทักษะ การสื่อสารความงามธรรมชาติของดอกไม้และแจกันได้อย่างบรรสานกลมกลืน