ดอกไม้สื่อใจ กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ 2-3 มีนาคม 2567

Dharma Art Class
ดอกไม้สื่อใจ 🌷
สุนทรียภาวนา: สัมผัสความงามผ่านศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะ กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ

วันเสาร์และอาทิตย์
2-3 มีนาคม 2567
9.00 – 17.00 น
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ค่าลงทะเบียน 3,850 บาท/ท่าน
** ราคาสมาชิกกิจกรรมเหลือ 3,465 บาท/ท่าน
*** สมัครสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธาได้ในราคา 5,500 บาท สามารถใช้สิทธิเข้ากิจกรรมนี้ได้ฟรี และรับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีในราคาพิเศษ

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

สุนทรียภาวนา “ดอกไม้สื่อใจ” ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะสองท่านคือ โมกิจิ โอกาดะ แห่งมูลนิธิเอ็มโอเอ (MOA) ที่เน้นการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อการรื่นรมย์ความงาม และการเข้าถึงสัจธรรม และสองธรรมะบรรยายพุทธศิลป์ True Perception: The Path of Dharma Art ของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ที่ได้กล่าวว่า ศิลปะที่จริงแท้ หรือพุทธศิลป์ หมายถึงการกระทำอย่างเรียบง่าย ที่ปราศจากความก้าวร้าว ดังนั้นการจัดดอกไม้อิเคบานะจึงไม่ได้เน้นที่เป้าหมายที่จะจัดดอกไม้ให้สวย แต่เป็น วิถีของการสัมพันธ์กับสภาพแท้จริงของธรรมชาติ การค้นพบความดีงามพื้นฐานของหัวใจตนเองที่เบิกบาน อ่อนโยน เรียบง่าย ถ่อมตน และเปิดกว้าง ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างได้อย่างลึกซึ้ง

คอร์สสุนทรียภาวนา “ดอกไม้สื่อใจ” เป็นคอร์สการจัดดอกไม้อิเคบานะพื้นฐานที่จะเรียนรู้การฝึกสังเกต การรื่นรมย์ ความงามธรรมชาติ การเข้าถึงสภาพที่แท้จริงของธรรมชาติตามที่เป็นโดยปราศจากอคติ และการพัฒนาทักษะ การสื่อสารความงามธรรมชาติของดอกไม้และแจกันได้อย่างบรรสานกลมกลืน นอกจากสุนทรียะที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดดอกไม้แล้ว เมื่อเรานำการภาวนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วิถีของอิเคบานะก็จะกลายมาเป็นเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือวิถีนักรบชัมบาลาที่เปิดกว้างและรื่นรมย์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

  • เรียนรู้การภาวนาแบบชัมบาลา และ somatic meditation ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจมุมมองธรรมศิลป์ (Dharma Art) ของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผ่านประสบการณ์ตรง
  • หลักการฟ้า ดิน และมนุษย์
  • การชื่นชมสิ่งต่างอย่างที่เป็น
  • การจัดดอกไม้อิเคบานะแบบต่างๆ เช่น การจัดดอกไม้ในพิธีชงชาหรือชาบานะ การจัดดอกไม้แบบนาเงะอิเระ การจัดดอกไม้แบบโมริบานะ